Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

▶ Κοινοποίηση αντιγράφων των συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και της εταιρείας «SOUTHSTAR Α.Ε.
📎 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, έπειτα από πρωτοβουλία μου, σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης «THE GREEN CITY», προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
📍 Η ΑΚΕ είχε υποβληθεί προηγουμένως στον υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος δήλωσε αναρμοδιότητα παρόλο ότι η σύμβαση αφορούσε δύο αυτοδιοικητικούς φορείς, αναφέροντας ότι τα σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του!
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και την εταιρεία με την επωνυμία «SOUTHSTAR A.E».
Ζητάμε από τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει πλήρη αντίγραφα του συνόλου των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ με την εταιρεία «SOUTHSTAR Α.Ε.» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «GREEN CITY».