Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Επιβεβλημένη η αποκατάσταση των ηλεκτροτεχνικών Δικτύων, Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β) του ΔΕΔΔΗΕ

 

Ερώτηση 36 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Την ανάγκη τροποποίησης των οριζόμενων στο Προεδρικό Διάταγμα 108/2013, εξαιτίας των οποίων οι τεχνικοί συγκεκριμένων κατηγοριών του ΔΕΔΔΗΕ υποχρεώνονται σε εξετάσεις και επιβαρύνονται με τα σχετικά παράβολα για να αποκτήσουν άδεια ηλεκτρολόγου ανώτερης βαθμίδας, παρά την πολύχρονη προϋπηρεσία τους σε εξειδικευμένες και απαιτητικές τεχνικές θέσεις στην επιχείρηση, αναδεικνύουν 36 βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία με την ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη.Στην ερώτηση με θέμα: «Αποκατάσταση των εργαζομένων στον ΔΕΔΔΗΕ με τις ειδικότητες Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β)», γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό του ζητήματος. Το πδ 108/2013, σχετικά με τις  προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αφορούσε κι αυτές που

ασκούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν αυτές τις δραστηριότητες κατατάσσονται στις βαθμίδες του Τεχνίτη ηλεκτρολόγου, Αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου και Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου. Παλαιότερες κατηγορίες αδειών αντιστοιχήθηκαν με τις νέου τύπου άδειες, μέσω πιστοποιήσεων.Βάσει αυτών των ρυθμίσεων, στην ερώτηση επισημαίνεται ότι «για τους εργαζόμενους με τις ειδικότητες των Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών στον ΔΕΔΔΗΕ (Τ4/Α και Τ4/Β αντίστοιχα), των οποίων οι άδειες αντιστοιχήθηκαν (με βεβαίωση αναγγελίας) με την άδεια του αρχιτεχνίτη και ενώ η προϋπηρεσία τους φτάνει ακόμα και στα 18 έτη προκύπτει, λοιπόν, υποχρέωση να υποβληθούν σε εξετάσεις και να επιβαρυνθούν με παράβολο προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την άδεια της επόμενης βαθμίδας, η οποία μάλιστα αφορά τάση και ισχύ κατά πολύ μικρότερη από εκείνες στις οποίες εργάζονται επί σειρά ετών. Περαιτέρω, οι εργαζόμενοι αυτοί καλούνται να πιστοποιηθούν κατόπιν εξετάσεων και να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να εξελιχθούν (και να λάβουν έστω ένα πενιχρό επίδομα) την ίδια στιγμή που έχει προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα του ΔΕΔΔΗΕ να πραγματοποιεί αναθέσεις σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό (εργολαβικών εταιρειών) για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών για την κατασκευή και συντήρηση νέων ή υφιστάμενων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων».Ο αρμόδιος υπουργός ερωτάται:Σε ποιες ενέργειες έχει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να ρυθμιστεί οριστικά το ζήτημα αυτό με τρόπο δίκαιο και επωφελή για τις κατηγορίες εργαζομένων Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων (εναέριων και υπόγειων) και Ηλεκτροτεχνικών Σταθμών και Υποσταθμών (Τ4/Α και Τ4/Β) του ΔΕΔΔΗΕ;