Από την πρωινή κινητοποίηση στην Εθνική Τράπεζα στα Μελίσσια, για να παραμείνει σε λειτουργία το υποκατάστημα