Συνέντευξη στον Γιώργο Τραπεζιώτη, Στο Κόκκινο 105.5