Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Μετά το σιωπητήριο, υπεκφυγές σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του Κολλεγίου Αθηνών
 

Δήλωση 2/8/2022

Χρειάστηκαν 10 μέρες από την προηγούμενη δήλωση για το «σιωπητήριο» της Υπουργού Παιδείας σχετικά με το μείζον ζήτημα που προέκυψε από τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τον «Κανονισμό πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης 2021-2022» του Κολλεγίου Αθηνών να υπάρξει τελικά μια χλιαρή και εκπρόθεσμη απάντηση, η οποία ουδόλως λύνει το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι η Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κατόπιν ελέγχου, γνωμοδότησε ότι κάποια τμήματα του Κανονισμού μπορεί να εκληφθούν ως «διάθεση συγκάλυψης και μη συμμόρφωσης σε υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία», η πρόβλεψη για γραπτή κατάθεση εκ μέρους του θύματος δεν συνάδει με τα ισχύοντα σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου συμβάλλει στην επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση ενώ, σε συνδυασμό με τις διατυπώσεις για τις συνέπειες σε περίπτωση καταγγελίας που δεν θα αποδειχθεί, είναι πιθανό να λειτουργήσει ως απειλή, αποθαρρυντικά για μαθητή/τρια που έχει δεχθεί παρενόχληση.

Τι μας απαντάει – έστω και εκπρόθεσμα – το Υπουργείο Παιδείας;

1ον: Ότι πράγματι ο συγκεκριμένος Κανονισμός ουδέποτε κοινοποιήθηκε στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού αποδέχεται τη θέση του Κολλεγίου ότι ο Κανονισμός αυτός δεν αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού.

2ον: Ότι μετά τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη και αφού προηγήθηκε η ερώτησή μας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου (σε συνέχεια σχετικού ρεπορτάζ του NEWS247) το Υπουργείο Παιδείας απευθύνθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών και ενημερώθηκε ότι ο Κανονισμός είναι σε διαδικασία «βελτίωσης». Και πάλι, όμως, χωρίς να τον ελέγξει αρμόδιο κρατικό όργανο αφού το Υπουργείο αποδέχεται ότι δεν αποτελεί μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

3ον: Ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προτίθεται να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για την ένταξη στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κάθε ιδιωτικού σχολείου ζητημάτων που αφορούν στην πρόληψη και διαχείριση φαινομένων σχολικού εκφοβισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ως προς το τελευταίο, θα πρέπει να επισημάνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ότι τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία ουδόλως λύνει το πρόβλημα. Η νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να συνίσταται σε ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων θα συντάσσονται και θα εγκρίνονται με τις ίδιες ακριβώς διαδικασίες που ο νόμος ορίζει για τα δημόσια σχολεία, (ήτοι με τη συμμετοχή του συλλόγου διδασκόντων, του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και με τη συμμετοχή των μαθητών) προκειμένου να διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας. Η διαφοροποίηση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων είναι παντελώς αναιτιολόγητη και δημιουργεί εύλογες απορίες στη σχολική κοινότητα.

Καλούμε, λοιπόν, την Υπουργό Παιδείας να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προβεί στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας διασφαλίζοντας ότι Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν μείζονα ζητήματα, μεταξύ των οποίων πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, θα ελέγχονται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και θα εγκρίνονται αρμοδίως καταργώντας κάθε παντελώς αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων σχολικών μονάδων