Στην εξόρμηση της Οργάνωσης Μελών στην Αγία Παρασκευή. Αυτή την Κυριακή, 15 Μαΐου, ψηφίζουμε μαζικά, διευρύνουμε τη συμμετοχή μας!