Είμαστε χιλιάδες στην αντιπολεμική συναυλία στην Αθήνα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης!