Συζήτηση στο Πρώτο Πρόγραμμα
 
Μια συζήτηση στο Πρώτο Πρόγραμμα για τις μέρες πολέμου που ζούμε και τις πολύπλευρες επιπτώσεις τους