Εργατική συγκέντρωση στην Αθήνα | Σάββατο 26.2.2022