Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Να μην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθούν το δημόσιο συμφέρον και τα εργασιακά δικαιώματα

–>  Επίκαιρη ερώτηση  προς τον Υπουργό Οικονομικών:

Οι απόπειρες πώλησης της «Εθνικής Ασφαλιστικής Α.Ε.Ε.Γ.Α.» από την μητρική εταιρεία Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ξεκίνησαν στα τέλη του 2007 και συνεχίστηκαν το 2008 με την εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας και την έξοδο από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ακολούθησε η δέσμευση της ΕΤΕ προς την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGComp) το 2014 για πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, ως μέρος των δεσμεύσεων της ΕΤΕ και της χώρας στο πλαίσιο της απόφασης για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις ελληνικές τράπεζες (ανακεφαλαιοποίηση), κάτι που μέχρι πρόσφατα είχε αποφευχθεί.

Το 2021, η Εθνική Τράπεζα, με την προτροπή επί της ουσίας της κυβέρνησης, συμφώνησε με το fund CVC, να πουλήσει την εταιρεία έναντι 234 εκ. € (συν 125 εκ. ανάλογα με το business plan, συν 120 εκ. ανάλογα με την επίτευξη των στόχων απόδοσης bancassurance), δηλαδή σε ποσοστό περίπου 40% της λογιστικής αξίας της εταιρείας. Σημειώνεται, ότι το τελευταίο δωδεκάμηνο αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα πουλήθηκαν στο 104% και στο 135% της λογιστικής τους αξίας.

Περαιτέρω, στην Εθνική Ασφαλιστική προωθείται μοντέλο ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, νεοφιλελεύθερης αντίληψης, με τη δημιουργία εργαζομένων διαφορετικών ταχυτήτων. Μετά την ολοκλήρωση της εθελουσίας εξόδου στις 31.05.2022, αναμένεται ότι 556 εργαζόμενοι θα παραμείνουν με σύμβαση εργασίας απευθείας με την Εθνική Ασφαλιστική ΑΕΕΓΑ, περίπου 240 εργαζόμενοι θα προέρχονται από εταιρείες ενοικίασης προσωπικού, ενώ μια τρίτη κατηγορία εργαζομένων θα είναι αυτή των ειδικών συμβούλων, που αποτελούν το 10% του συνόλου του προσωπικού.

Επειδή, με κοινωνικοοικονομικούς όρους και όρους δημοσίου συμφέροντος, η εν λόγω πώληση της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα είναι καταφανώς επιζήμια και η δημιουργία εργαζόμενων πολλών ταχυτήτων, με το ίδιο αντικείμενο, διαταράσσει κάθε έννοια εργασιακών σχέσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σύμφωνα με ποια μελέτη αποφασίστηκε από την ΕΤΕ και το ΤΧΣ η εκποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής;

2. Σκοπεύει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ενταχθούν οι εργαζόμενοι μέσω τρίτων εταιρειών στην Εθνική Ασφαλιστική;