Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Πόσο διασφαλίζεται, τελικά, το δημόσιο συμφέρον από τη διαχείριση της έκτασης στο Ελληνικό;

Ερώτηση 30 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών

Από το Δελτίο Τύπου:

Το ζήτημα που προέκυψε από την πρόσφατη απόφαση της Lamda Development να αλλάξει το μοντέλο αξιοποίησης μέρους της έκτασης του Ελληνικού, αλλάζοντας και τις παραμέτρους βάσει των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο αποτίμησε την εν λόγω έκταση, φέρνουν στη Βουλή 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με ερώτηση που κατέθεσαν προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, έπειτα από πρωτοβουλία του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου και βουλευτή Επικρατείας του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη, με τίτλο: «Για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όσον αφορά την διαχείριση της έκτασης στο Ελληνικό».

Στην ερώτηση τονίζεται ότι «τον Δεκέμβριο του 2021, σύμφωνα και με σχετικά δημοσιεύματα, ανακοινώθηκε από τη Lamda Development αλλαγή του μοντέλου αξιοποίησης μέρους της έκτασης και ειδικότερα όσον αφορά τη διάθεση των πολυτελών κατοικιών (βίλες) στο παραλιακό μέτωπο της έκτασης στο Ελληνικό. Όπως προκύπτει και από τη σχετική παρουσίαση της εισηγμένης για τα οικονομικά μεγέθη 9μήνου 2021, η Lamda έχει αλλάξει το business model και αντί να κατασκευάζει και να πουλάει η ίδια τα ακίνητα, πλέον διαθέτει προς πώληση τα οικόπεδα μόνο, με τους αγοραστές να αναλαμβάνουν οι ίδιοι, με δικά τους έξοδα, την ανέγερσή των βιλών (δηλαδή με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τους όρους και τις μελέτες της Lamda και με κεφάλαια των αγοραστών)».

Οι ερωτώντες βουλευτές προσθέτουν ότι η απόφαση της εταιρείας προκάλεσε την αντίδραση του πραγματογνώμονα που είχε διοριστεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα για να ελέγξει το ύψος του τιμήματος και παραθέτουν απόσπασμα από την ανοικτή επιστολή του, όπου αναφέρεται ότι «Ο Εκτιμητής (η American) επιθυμεί να επισημάνει ότι στο σενάριο ανάπτυξης που διαμόρφωσε, δεν προβλέπει την πώληση οικοπέδων σε τρίτους προκειμένου να τα αναπτύξουν οι ίδιοι με καθορισμένες χρήσεις και με δικές τους δαπάνες, σε χρόνους που οι ίδιοι θα επιλέξουν».

Οι 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βασιζόμενοι και στην επιστολή, τονίζουν ότι «προκύπτει ευθέως ζήτημα ότι η μεταβίβαση δεν πραγματοποιήθηκε έχοντας προκύψει το αντίτιμο από έκθεση εκτίμησης που είχε εργαστεί με βασικό και τελικό σενάριο, το βέλτιστο και θα έφερνε στα δημόσια ταμεία έως/και τετραπλάσιους χρηματικούς πόρους όπως επισημαίνεται στην προαναφερόμενη επιστολή από έκθεση εκτίμησης πραγματογνώμονα που προσδιόρισε αξία βάση του σεναρίου πώλησης οικοπέδων και δέσμευση για κατασκευή δρόμων, τα της κοινής ωφελείας και το επιβαλλόμενο από τον Ν. 4062/2012 πάρκο των 2 km2» και συμπληρώνουν ότι «η διαφοροποίηση από την σύμβαση, που μάλλον συνιστά προπομπό απανωτών τέτοιων πρακτικών αναδιαμορφώνει πλήρως σε μακροοικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους τις βασικές παραδοχές-παραμέτρους προεξόφλησης των ταμειακών ροών, που προσδιορίστηκαν στον κρίσιμο χρόνο της έκθεσης εκτίμησης με την οποία εκποιήθηκε η δημόσια περιουσία (παραδοχές – παράμετροι όπως ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυσης, η ετήσια απόδοση της εκμετάλλευσης ως αποπερατωμένη, το κόστος ανάπτυξης της επένδυσης και το συνολικό επιχειρηματικό ρίσκο, η σχέση ξένων – ιδίων κεφαλαίων, ΔΤΚ κ.α)».

Εκτός από τα παραπάνω, στην ερώτηση επισημαίνεται ακόμη ότι: «Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι το Ελληνικό Δημόσιο εκποίησε για το ποσό των 914 εκ € μοναδική έκταση σε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε μια περίοδο έντονης σωρευτικής ύφεσης, αποπληθωρισμού μετά από μια περίοδο πληθωρισμού κόστους, πτώσης στην αγορά ακινήτων- έντονης φορολόγησης αυτής, μηδενικών χορηγήσεων δανείων έναντι της τρέχουσας περιόδου που η επένδυση αναδιαμορφώθηκε».

Οι υπουργοί ερωτώνται:

1. Η προαναφερόμενη αναθεώρηση Δεκεμβρίου 2021 του επιχειρηματικού σχεδίου στο Ελληνικό εκ μέρους της Lamda Development συνιστά μονομερή τροποποίηση της σύμβασης της με το Ελληνικό Δημόσιο και αν ναι ποιες οι συνέπειες;

2. Προτίθενται να προχωρήσουν σε ανάθεση και σύνταξη εκ νέου έκθεσης εκτίμησης του ακινήτου με τις νέες χρήσεις που ανακοινώνονται ότι θα υλοποιηθούν και που δεν έχουν σχέση με την χρήση με την οποία ορίστηκε η τιμή μονάδας της μεταβίβασης ώστε με τις ανάλογες προεξοφλήσεις και αποπληθωρισμούς να προκύψει το νέο τίμημα που πρέπει να διεκδικήσει και να εισπράξει το Ελληνικό Δημόσιο;

3. Σε ποιες κυρώσεις ή ενέργειες θα προβούν προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εφόσον προκύπτει από τις τροποποιήσεις των σχεδίων μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταβίβασης του ακινήτου και πόσο αυτές οι καθυστερήσεις τροποποιούν όλες τις επιμέρους παραμέτρους του κρίσιμου χρόνου που έγινε η μεταβίβαση της έκτασης και άρα την όποια αξιοπιστία της έκθεσης επί της οποίας προέκυψε η αγοραία αξία του ακινήτου;

4. Στο πλαίσιο της προστασίας γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου σε ποιες ενέργειες θα προβούν για να εξετάσουν τα όσα περιλαμβάνει η ανοικτή επιστολή του πραγματογνώμονα εκτιμητή προς την Οικονομική Εισαγγελία που κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου για ενδεχόμενη αιμορραγία δισεκατομμυρίων ευρώ για τα Δημόσια Ταμεία με την ασκούμενη πολιτική;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης βρίσκεται εδώ: https://bit.ly/3v9GhEf