Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Να επανέλθουν, ενισχυθούν και εκπονηθούν άμεσα αναγκαία προγράμματα εργασίας και αυτοαπασχόλησης μέσω ΟΑΕΔ

Ερώτηση 36 βουλευτων-τριων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για το κρίσιμο ζήτημα της ανεργίας και τη σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των μέτρων που οφείλει να λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπισή της.

 Από το Δελτίο Τύπου:
 
Επικαλούμενοι τα τελευταία στοιχεία, οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν ότι Τον Νοέμβριο του 2021 η ανεργία των νέων στη χώρα μας προσέγγισε το 39,1% τον 11/2021, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ-27, ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ ανήλθαν σε 1.100.099 άτομα εκ των οποίων μόνο το 1/5 λαμβάνει κάποιου είδους ενίσχυση από τον Οργανισμό. Μάλιστα, επισημαίνουν ως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι είναι εγγεγραμμένοι περί των 265.000 ανέργων στην ηλικιακή ομάδα 55 και άνω (24% επί του συνόλου). Οι βουλευτές κάνουν λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της προοπτικής επανένταξης αυτών των ανέργων «με σχεδιασμένη συνδρομή της Πολιτείας».
«Σε αυτή την κατεύθυνση -αναφέρεται στην ερώτηση- κάθε πρόσφορο μέσο, στοχευμένες παρεμβάσεις και πληθώρα δυνητικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ – στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης αντίληψης, που ειδικά στις χώρες της μεσαίας και προς τα κάτω θέσης στον διεθνή καταμερισμό εργασίας προωθεί την ιδέα ενός “φυσικού” ποσοστού ανεργίας και μάλιστα υψηλού – πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή. Αν δεν εφαρμοστεί ένα τέτοιο πλέγμα παρεμβάσεων θα καταγράφεται διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και μείωση του μεριδίου της εργασίας και του κοινωνικού μισθού επί του ΑΕΠ ακόμη και σε περιόδους μεγέθυνσης της οικονομίας».
Στην ερώτηση υπενθυμίζονται οι πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ για μια γενιά προγραμμάτων εργασίας και αυτοαπασχόλησης με διαφάνεια και προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και ότι «στις 05-07-2019 ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και του αρμόδιου υπουργείου Εργασίας, δημοσίευσε πρόσκληση για το πρόγραμμα “προώθησης στην αυτοαπασχόληση µέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών”, συνολικού προϋπολογισμού (3ετούς) € 119.950.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσκλησης, από τις συνολικά 10.000 θέσεις, οι 2.000 αφορούσαν σε ανέργους νέους ηλικίας 18-29 ετών και οι 8.000 σε ανέργους ηλικίας 30-66 ετών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλέον είναι κλειστό από τον ΟΑΕΔ».
Οι ερωτώντες βουλευτές επισημαίνουν ότι είναι προφανής η ανάγκη:
Να τεθεί άμεσα εκ νέου ως Ανοικτό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ το προαναφερόμενο πρόγραμμα αυτοαπασχόλησης, με ακόμη μεγαλύτερη μέριμνα για τη νέα γενιά – ενδεικτικά με υπερδιπλασιασμό των δυνητικών δικαιούχων.
Να ενισχυθεί το Ανοικτό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ηλικίες 55-67 με περισσότερους πόρους, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι και να εξεταστεί η απαλοιφή της ρήτρας μακροχρόνιας ανεργίας για όσους ανέργους ανήκουν σε ομάδες υψηλού και ενδιάμεσου υγειονομικού κινδύνου για τη νόσο covid-19.
Να γίνει επαναφορά, με όρους επιτακτικής ανάγκης, του προγράμματος -που δεν ανανέωσε η κυβέρνηση της ΝΔ- για 5.500 άνεργους πτυχιούχους μέχρι 29 ετών, που στελέχωσαν το Δημόσιο Τομέα. Ένα πρόγραμμα «που θα επέτρεπε για παράδειγμα τη σημαντική στελέχωση του ΕΦΚΑ για τις εκκρεμείς συντάξεις στον αντίποδα των παραχωρήσεων του έργου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, του θεσμού «Βοήθεια στο Σπίτι» και λοιπών κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση των Δήμων, του ΕΟΔΥ για τη διενέργεια καθημερινά εκτεταμένων δωρεάν διαγνωστικών ελέγχων σε όλη την Επικράτεια με έμφαση τις σχολικές μονάδες, σχολές κ.α».
 
Μετά από αυτά, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να ενταχθεί εκ νέου στα Ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ το «πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» με ακόμη μεγαλύτερη μέριμνα για τη νέα γενιά (με τις ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις);
2. Υπάρχει σχεδιασμός για τους άνεργους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού λόγω covid-19 ώστε να βρουν εργασία μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (όπως ενδεικτικά με την ένταξη και μη μακροχρόνια ανέργων στο πρόγραμμα 55-67);
3. Προτίθεται να συμβάλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα ευρύτερα αλλά και στον έλεγχο της πανδημίας με την επαναφορά του προγράμματος για άνεργους νέους πτυχιούχους μέχρι 29 ετών;
4. Με ποιο σκεπτικό μειώθηκε ο αριθμός των δυνητικών θέσεων εργασίας στην πρόκληση για την κοινωφελή εργασία στους ΟΤΑ από 36.500 θέσεις σε 25.000 αποστερώντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερη ενίσχυση τους σε πληθώρα αναγκών;
 
Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης και τους ερωτώντες βουλευτές, εδώ: https://bit.ly/3IW4wtd