Πολιτική εξόρμηση στον Νομό Κοζάνης | Τετάρτη 1.12.2021
 
Πρώτος σταθμός της πολιτικής εξόρμησής μας στον Νομό Κοζάνης, μαζί με την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ, Κ. Βέττα, τον Συντονιστή της ΝΕ, Κ. Πασσαλίδη και κλιμάκιο του κόμματος, η έδρα του Πυροσβεστικού Σώματος στην Πτολεμαΐδα.
Στη συνέχεια επίσκεψη στη Σχολή Πυροσβεστών, που ιδρύθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου μας ενημέρωσαν για τη λειτουργία, τις ανάγκες και τους στόχους της. Εκεί μας δόθηκε και η ευκαιρία να πούμε δυο λόγια στους σπουδαστές.
Το κρίσιμο ζήτημα είναι η διαρκής και όχι ευκαιριακή, στήριξη του Πυροσβεστικού Σώματος, ο εκσυγχρονισμός και ο εξοπλισμός του, η υποστήριξη του προσωπικού του, για να μπορεί να επιτελεί το σημαντικό έργο του.