Πάνος Σκουρλέτης | Βουλευτής Επικρατείας

▶ Ζητούνται απαντήσεις για τους όρους πώλησης και εκμετάλλευσης του 49% της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 
📍 Επερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 
📎 Από το Δελτίο Τύπου: «Η γνωστοποίηση και αποσαφήνιση κρίσιμων στοιχείων, που σχετίζονται με την πώληση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και με την εξασφάλιση για τους ιδιώτες αγοραστές ακόμη πιο προνομιακών όρων εκμετάλλευσης του δικτύου, ζητείται από τον βουλευτή Επικρατείας και Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Πάνο Σκουρλέτη, με την Επερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στην Επερώτηση επισημαίνεται και η, υποτιμητική για την κοινοβουλευτική διαδικασία, ουσιαστική άρνηση του αρμόδιου υπουργού να ικανοποιήσει το Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων 60 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, οι οποίοι στις αρχές Οκτωβρίου ζητούσαν το πλήρες κείμενο της σύμβασης πώλησης. Αντί γι’ αυτό, είχε διαβιβαστεί στους βουλευτές ένα έγγραφο – όπως αναφέρεται στο κείμενο της Επερώτησης – «με τα βασικά σημεία της σύμβασης, που η εταιρεία είχε ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, ως εκ του νόμου υποχρεούται προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή τρίτο (και επομένως τελούσε ήδη σε γνώση μας)». Ο Πάνος Σκουρλέτης τονίζει ότι «η εν λόγω πώληση αποτελεί συνέχεια της επικίνδυνης πολιτικής της κυβέρνησης για την εκχώρηση των ενεργειακών δικτύων της χώρας και της ιδιωτικοποίησης φυσικών μονοπωλίων και μάλιστα εν μέσω ενεργειακής κρίσης, που πυροδοτεί οξύτατο κύμα ακρίβειας με συνέπειες δυσβάσταχτες για τα νοικοκυριά και δεδομένης της επέλασης νέου κύματος της πανδημίας COVID – 19».
 
Ο επερωτών βουλευτής ρωτά τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
1. Πώς αιτιολογείται και με ποια μεθοδολογία καθορίστηκε η συμπεριλαμβανόμενη στη Συμφωνία των Μετόχων μερισματική πολιτική, βάσει της οποίας θα αποδίδεται, υπό προϋποθέσεις, ως μέρισμα το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 85 εκ ευρώ και του 95% των καθαρών κερδών για το προηγούμενο έτος και ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αποδίδεται το ως άνω μέρισμα;
2. Πως διαμορφώνεται η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και οι πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού της προγράμματος; Τελεί σε γνώση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) (η οποία καθόρισε την απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ρυθμιστική περίοδο 2021-2024) η ανωτέρω μερισματική πολιτική που περιλαμβάνεται στην Συμφωνία των Μετόχων;
 
Επίσης, τον καλεί να καταθέσει:
1. Το πλήρες κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων: α) του πλήρους κειμένου της Συμφωνίας Μετόχων (SHA), β) του πλήρους κειμένου της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (SPA)
2. Αντίγραφα των υπ’ αρ. 45/13.5.2021 και 93/29.7.2021 αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.
3. Αντίγραφα των αρχικών σχεδίων της Συμφωνίας Μετόχων (SHA) και της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (SPA), τα οποία αναρτήθηκαν στην Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (Virtual Data Room) κατά την διενέργεια του οικονομικού – νομικού – τεχνικού ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (due diligence).»
 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επερώτησης:

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Πώληση του 49% των μετοχών της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» – Συμφωνία μετόχων.

Στις 23/09/2021 η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης αποφάσισε την ανάδειξη του fund Spear WTE Investments Sarl (μέλους του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group) ως προτιμητέου επενδυτή για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εξέδωσε πρόσκληση σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των  μετόχων, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η έγκριση της συναλλαγής για την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», η έγκριση της διάσπασης, ήτοι της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με εισφορά και απορρόφησή του από την «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», καθώς και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.  

Για το ανωτέρω θέμα της πώλησης μετοχών καταθέσαμε την από 30/9/2021 και υπ’ αρ. πρωτ. 728/1.10.2021 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό να καταθέσει το πλήρες κείμενο της προς υπογραφή σύμβασης μεταβίβασης, που τελούσε υπό την έγκριση της έκτακτης Γεν. Συνέλευσης, που είχε προγραμματιστεί για τις 19/10/2021.

Στις 19/10/2021 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη Γεν. Συνέλευση, η οποία ενέκρινε την πώληση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στην εταιρεία MSCIF DYNAMI BIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία αποτελεί ελληνική θυγατρική εταιρεία του fund Spear WTE Investments Sarl (μέλους του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group) έναντι τιμήματος 1,3 δισ. Ευρώ, τη συμφωνία των μετόχων (SHA)  και τη σύμβαση αγοράς μετοχών (SPA).

Στη συνέχεια, και αφού είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ Α.Ε., με το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΣΥΝ/91888/3486/27-10-2021 έγγραφο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μας διαβίβασε το υπ’ αρ. πρωτ. 1691/8-10-2021 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο, σε απάντηση της ανωτέρω Α.Κ.Ε, επισυνάπτεται κείμενο με τα βασικά σημεία της εν λόγω σύμβασης, όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί προς ενημέρωση των Μετόχων της Επιχείρησης εν όψει της προγραμματισθείσας για την 19.10.2021 Γενικής Συνέλευσης.

Είναι προφανές ότι με την ανωτέρω Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων δεν ζητήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας η κατάθεση εγγράφου με τα βασικά σημεία της σύμβασης, που η εταιρεία είχε ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, ως εκ του νόμου υποχρεούται προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και είναι προσβάσιμο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή τρίτο (και επομένως τελούσε ήδη σε γνώση μας) αλλά το πλήρες κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης (ήτοι σύμβαση, παραρτήματα αυτής, συμφωνία μετόχων, σύμβαση μεταβίβασης μετοχών κλπ) προκειμένου να ασκηθεί ουσιαστικός και προσήκων κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ο αρμόδιος Υπουργός επέλεξε να υποτιμήσει την κοινοβουλευτική διαδικασία, διαβιβάζοντας στους αιτούντες βουλευτές στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία είναι προσβάσιμα στον καθένα, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως αυτό της πώλησης του μετοχικού πακέτου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της απομείωσης της συμμετοχής του Δημοσίου σε αυτό.

Επειδή η εν λόγω πώληση αποτελεί συνέχεια της επικίνδυνης πολιτικής της κυβέρνησης για την εκχώρηση των ενεργειακών δικτύων της χώρας και της ιδιωτικοποίησης φυσικών μονοπωλίων και μάλιστα εν μέσω ενεργειακής κρίσης, που πυροδοτεί οξύτατο κύμα ακρίβειας με συνέπειες δυσβάσταχτες για τα νοικοκυριά και δεδομένης της επέλασης νέου κύματος της πανδημίας COVID – 19.

Επειδή ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ως συνταγματικώς προβλεπόμενη αρμοδιότητα, αποτελεί πρωτίστως  υποχρέωση της Βουλής να ελέγχει την Κυβέρνηση αλλά και συνταγματική υποχρέωση της Κυβέρνησης να ανταποκρίνεται στον έλεγχο.

Επερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

  1. Πώς αιτιολογείται και με ποια μεθοδολογία καθορίστηκε η συμπεριλαμβανόμενη στη Συμφωνία των Μετόχων μερισματική πολιτική, βάσει της οποίας θα αποδίδεται, υπό προϋποθέσεις, ως μέρισμα το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των 85 εκ ευρώ και του 95% των καθαρών κερδών για το προηγούμενο έτος και ποιες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αποδίδεται το ως άνω μέρισμα;
  2. Πως διαμορφώνεται η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και οι πηγές χρηματοδότησης του επενδυτικού της προγράμματος; Τελεί σε γνώση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) (η οποία καθόρισε την απόδοση επί της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ρυθμιστική περίοδο 2021-2024) η ανωτέρω μερισματική πολιτική που περιλαμβάνεται στην Συμφωνία των Μετόχων;

 

Και καλείται να καταθέσει:

  1. Το πλήρες κείμενο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων: α) του πλήρους κειμένου της Συμφωνίας Μετόχων (SHA), β) του πλήρους κειμένου της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (SPA)
  2. Αντίγραφα των υπ’ αρ. 45/13.5.2021 και 93/29.7.2021 αποφάσεων του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.
  3. Αντίγραφα των αρχικών σχεδίων της Συμφωνίας Μετόχων (SHA) και της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών (SPA), τα οποία αναρτήθηκαν στην Εικονική Αίθουσα Τεκμηρίωσης (Virtual Data Room) κατά την διενέργεια του οικονομικού – νομικού – τεχνικού ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (due diligence).

 

Ο επερωτών βουλευτής

 

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)