Πάνος Σκουρλέτης | Βουλευτής Επικρατείας

▶ Σε ιδιώτη ο έλεγχος ξυλείας του ΔΕΔΔΗΕ έναντι τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ, αντί της χρήσης δικού του προσωπικού
 
✔Ερώτηση 33 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
📌 Από το Δελτίο Τύπου: «Το ζήτημα της προσφυγής του ΔΕΔΔΗΕ σε εξωτερικό ανάδοχο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου ποιότητας της ξυλείας του, για τις οποίες κατά σειρά ετών χρησιμοποιούσε δικό του, έμπειρο προσωπικό, αναδεικνύουν 33 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη».
 
Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης:
📎 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΜΑ: Ανάθεση σε ιδιώτη της διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχου ποιότητας λευκής και εμποτισμένης ξυλείας από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Στις 02/08/2021 δημοσιεύθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξη διαγωνισμού (αρ. 503120) για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στην ΔΒΛΨ για την διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχου ποιότητας λευκής και εμποτισμένης ξυλείας», με προϋπολογισμό € 1.300.250,00 πλέον € 350.000,00 για έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής (ποσό το οποίο θα καταβάλλεται απολογιστικά, δεν αποτελεί αντικείμενο προσφοράς και επομένως δεν εφαρμόζεται επ’ αυτού το ποσοστό έκπτωσης) πλέον δικαιώματος προαίρεσης 50% ήτοι € 825.125,00 ήτοι συνολικό ποσό € 2.475.375,00 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η συμβατική διάρκεια ορίζεται σε ένα (1) έτος ή νωρίτερα εφόσον εφόσον εξαντληθεί η συμβατική αμοιβή.
Είναι γνωστή η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ για ιδιωτικοποίηση υποδομών, δικτύων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι επίσης γνωστό ότι οι εργασίες επιθεώρησης και ελέγχου ποιότητας των στύλων γινόταν από υπαλλήλους της ΔΕΗ, μισθοδοτούμενους από την εταιρεία, με μοναδικό επιπλέον κόστος εκείνο των εξόδων μετακίνησης, για το οποίο μάλιστα εφαρμοζόταν και σχετικό ανώτατο όριο δαπανών (πλαφόν). Επομένως, ο ΔΕΔΔΗΕ επιβαρύνεται με μια υπέρογκη δαπάνη, η οποία όχι μόνο υπερβαίνει κατά πολύ του κόστους μισθοδοσίας των υπαλλήλων που διενεργούσαν τις επιθεωρήσεις και τον έλεγχο ποιότητας επί σειρά ετών αλλά δημιουργεί εύλογη απορία για τον υπολογισμό της ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ενέργεια που οδηγεί σε απώλεια τεχνογνωσίας και περαιτέρω υποβάθμιση του ΔΕΔΔΗΕ, και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αιτιολογηθεί η ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο και ο υπολογισμός της αξίας της εν λόγω σύμβασης.
Είναι προφανές ότι η εν λόγω ανάθεση συμβαδίζει με την κυβερνητική επιλογή της συστηματικής απαξίωσης του ΔΕΔΔΗΕ και της ιδιωτικοποίησης του 49% της επιχείρησης σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Η συνταγή είναι γνωστή: παραμέληση των εργασιών συντήρησης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου, μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, σοβαρά κενά διοικητικής διαχείρισης και ταυτόχρονα δημιουργία Διευθύνσεων χωρίς προσωπικό για την τακτοποίηση ημετέρων και τις υπέρογκες αμοιβές των εκλεκτών «golden boys» της κυβέρνησης. Μια υποδομή στρατηγικής σημασίας και φυσικό μονοπώλιο, με σίγουρα κέρδη και υψηλή απόδοση κεφαλαίων, όπως επιβεβαιώνει εξάλλου το ορισθέν από τη ΡΑΕ μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) για την περίοδο 2021-2024 στο ύψος του 6,7%. Επισημαίνεται δε, ότι η ΡΑΕ απέρριψε ως κόστος της περιουσιακής βάσης του ΔΕΔΔΗΕ τα μπόνους των στελεχών με το σκεπτικό ότι δεν μπορεί να πληρώνονται από τους καταναλωτές. Οι τελευταίες εξελίξεις στον διαγωνισμό πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με δεσμευτικές προσφορές αποκλειστικά από funds, εκτός των άλλων, ουδόλως εγγυώνται και τις αναγκαίες επενδύσεις στα περιουσιακά του στοιχεία, για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του δικτύου και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Η ανάθεση, συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 2,5 εκ ευρώ, με τον κίνδυνο μετακύλισης και αυτού του κόστους στους καταναλωτές, έρχεται εν μέσω εκτίναξης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, που θα πλήξει μεγάλα και ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας και έχει ήδη δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, που παρακολουθούν έντρομοι τις εξελίξεις. Σε δημοσίευμα του Bloomberg ο επικεφαλής της μονάδας ανάλυσης της γαλλικής εταιρείας Engie SA δηλώνει ότι «Το πρόβλημα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει έναν πολύ δύσκολο χειμώνα» ενώ σύμφωνα με τη Citigroup «Το φάσμα της ενεργειακής φτώχειας θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα στην Ευρώπη αυτό τον χειμώνα».
Επειδή η τεχνογνωσία αποτελεί πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης και η απώλειά του επιφέρει άμεση οικονομική ζημία και απαξίωση.
Επειδή η προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα μόνο στην περίπτωση που ο εκάστοτε φορέας – και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ – αδυνατεί αντικειμενικά να καλύψει τις απαιτούμενες υπηρεσίες με ίδια μέσα (προσωπικό και τεχνογνωσία).
Επειδή επί σειρά ετών οι προς ανάθεση επιθεωρήσεις και έλεγχοι
ποιότητας πραγματοποιούνταν από μόνιμους υπαλλήλους της ΔΕΗ και μετέπειτα του ΔΕΔΔΗΕ με αποδεδειγμένα ελάχιστο κόστος.
Επειδή ο υπολογισμός της αξίας μιας σύμβασης πρέπει να γίνεται στη βάση αντικειμενικών και συγκρίσιμων στοιχείων και με όρους διαφάνειας.
Επειδή η εκτίναξη στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται να πλήξει δραματικά τα πλέον ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πως αιτιολογείται η ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο για υπηρεσίες που μέχρι στιγμής καλύπτονταν επαρκώς από το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ με ίδια μέσα και ελάχιστο κόστος;
2. Πως αιτιολογείται το ύψος του προϋπολογισμού της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 2.475.375,00 (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ);
3. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιείται το υφιστάμενο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με το – βραβευμένο μάλιστα – διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) της ΔΕΗ;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Κασιμάτη Νίνα
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραϊτης Θάνος
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γεώργιος
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σκούφα Μπέττυ
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νίκος
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Mίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος