Χάριν της ιδιωτικοποίησης εγκαταλείπουν τους δήμους και υποβαθμίζουν τα δημοτικά συμβούλια – Στον αέρα χιλιάδες έργα

Δήλωση | 16/7/2021

Είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ προς τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, τους οποίους η κυβέρνηση παρουσίαζε ως ευέλικτα και πρωτοποριακά νομικά πρόσωπα που θα αποτελέσουν αναπτυξιακό εργαλείο αποδεσμευμένο από «γραφειοκρατικές αγκυλώσεις», όχι μόνο καταστρατηγούσε τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και παρέκαμπτε το ΑΣΕΠ ιδιωτικοποιώντας δια της πλαγίας οδού τις υπηρεσίες των ΟΤΑ αλλά θα έθετε σε κίνδυνο την υλοποίηση πολύ σημαντικών λειτουργιών και πολύ σημαντικών και αναγκαίων για την τοπική αυτοδιοίκηση έργων.

Η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως συνήθως, κώφευε, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στο πρόγραμμά της για την εγκαθίδρυση ενός ιδιότυπου μοντέλου «ΣΔΙΤ» σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και των Δημοσίων Υπηρεσιών, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και την άσκηση παλαιάς κοπής πολιτικής.

Έτσι, το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα VII) με μια απόφαση καταπέλτη (υπ’ αρ. 917/2021), κατά την εξέταση προγραμματικής σύμβασης για τη σύναψη της οποίας εφαρμόστηκαν οι πρόσφατες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, επιβεβαιώνει όλα αυτά που εμείς τονίζαμε από την αρχή: α) ότι δεν είναι δυνατή η εκχώρηση στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς αποφασιστικών αρμοδιοτήτων νευραλγικών υπηρεσιών της τοπικής διακυβέρνησης που το ίδιο το Σύνταγμα κατοχυρώνει στους ΟΤΑ ως φυσικών φορέων διαχείρισης των τοπικών τους υποθέσεων με όλες τις κατά νόμο υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διαχείριση αυτή, β) ότι με τον μανδύα της σύναψης σύμβασης μεταξύ αναθετουσών αρχών, δεδομένου ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί δεν διαθέτουν επαρκές μόνιμο προσωπικό αλλά καταφεύγουν στην σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης, καταστρατηγείται η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και αλλοιώνεται ο ανταγωνισμός σε έναν τομέα παροχής υπηρεσιών ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη κυρίως την υποστελέχωση των Δήμων, αντί να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προχωράει, με ευφάνταστο τρόπο, στη δημιουργία μηχανισμών που ιδιωτικοποιούν εμμέσως τις υπηρεσίες των ΟΤΑ και καταστρατηγούν κάθε έννοια χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Τι κάνει, λοιπόν, μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της ΝΔ για την τοπική αυτοδιοίκηση συνολικά;

1. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να σβήσει από τη συλλογική και αυτοδιοικητική μνήμη το πλέον επιτυχημένο πρόγραμμα του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ», όχι μόνο με λάσπη κατά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με παλινωδίες που έχουν επιφέρει σημαντική καθυστέρηση και πλείστα όσα προβλήματα στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων.

2. Διαφημίζοντας «επιτελικό κράτος», δημιουργεί μηχανισμούς ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών των Δήμων, αδιαφανών διαδικασιών προσλήψεων μέσω συμβάσεων σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και εντέλει διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Ταυτόχρονα οι Δήμοι παραμένουν υποστελεχωμένοι.

3. Ξηλώνει τον «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» και μετατρέπει τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων σε κυρίαρχο όργανο άσκησης τοπικής εξουσίας αλλοιώνοντας την εκφρασμένη μέσω των εκλογών βούληση των πολιτών.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πιστοί στην στρατηγική μας για ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη και μακριά από μικροπολιτικές, καλούμε την κυβέρνηση της ΝΔ, κατ’ αρχάς να λάβει σοβαρά υπόψη την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διορθώσει άμεσα το στρεβλό πλαίσιο που η ίδια δημιούργησε με τον μηχανισμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών και να προχωρήσει άμεσα στις διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου προσωπικού προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο υποστελέχωσης νευραλγικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, διαφορετικά θα φέρει ακέραια την ευθύνη και για την κακή λειτουργία των αυτοδιοικητικών υπηρεσιών και για την αδυναμία, τις καθυστερήσεις, τις εμπλοκές στην υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών έργων για την τοπική αυτοδιοίκηση.