Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

 
▶ «Με αφορμή την ανάθεση από τη Διοίκηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας του οδοφωτισμού σε ιδιώτες»
 
📍 Ερώτηση 18 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων | 2/7/2021
 
Από το Δελτίο Τύπου:
«Τις σκοπιμότητες της αντιμεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταδεικνύει η Ερώτηση 18 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με θέμα: «Με αφορμή την ανάθεση από τη Διοίκηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας του οδοφωτισμού σε ιδιώτες», η οποία κατατέθηκε έπειτα από πρωτοβουλία του βουλευτή Επικρατείας και Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος, Πάνου Σκουρλέτη. Η Ερώτηση, απευθύνεται στους υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αφορά την ανάθεση του σχετικού έργου ύψους 3,72 εκατ. ευρώ, παρά την ύπαρξη πρότασης, από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, που είναι τρεις φορές χαμηλότερου κόστους, αλλά και την ευρύτατη αντίδραση του σωματείου των εργαζομένων του Δήμου, όσο και της αντιπολίτευσης.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής της ΝΔ, «προς ένα πλήρως συγκεντρωτικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων, που δίνει περιθώρια σε αδιαφανείς διαδικασίες και πελατειακές σχέσεις στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, αναφέρουν οι ερωτώντες βουλευτές, η κυβέρνηση έσπευσε αρχικά «να “ξηλώσει” την απλή αναλογική του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», πριν καν εφαρμοστεί, όχι μόνο αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση αλλά αυξάνοντας διαρκώς τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών και ακυρώνοντας τα Δημοτικά Συμβούλια».
Επισημαίνουν ακόμη ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στόχευσε στην ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοκρατικής έκφρασης και της συμμετοχής των πολιτών, καθώς και σε ένα αποκεντρωμένο αναπτυξιακό πρότυπο αλλά και στην ενίσχυση των δομών ελέγχου και κοινωνικής λογοδοσίας» και ότι προς αυτή την κατεύθυνση «ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι” προέβλεψε τη δημιουργία Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου έγκαιρου και αποτελεσματικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α, με την απεμπλοκή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την υπαγωγή τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες (Ελεγκτής Νομιμότητας με αυξημένα προσόντα και επιλογή από ΑΣΕΠ) και υποστήριξη από ειδικό και εξειδικευμένο Τμήμα Νομικών Συμβούλων». Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στην ερώτηση τονίζεται ότι η κυβέρνηση έχει επιδοθεί «σε ένα κρεσέντο μετατροπής των Δήμων σε κλειστά συστήματα οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων ώστε να προσομοιάζουν με Ανώνυμες Εταιρείες (βλ. Αναπτυξιακοί Οργανισμοί). Υπερεξουσίες στις Διοικήσεις και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού», είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου.
Αποκαλυπτική είναι η επισήμανση στην Ερώτηση, ως προς τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, «ότι το έργο για την τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου LED είχε προταθεί από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου με επικεφαλής τον κ. Άρη Βασιλόπουλο, το 2018, στην τιμή των 1,5 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση διενέργειας διαγωνισμού. Η διοίκηση Βούρου προέβη σε πολυετή ανάληψη υποχρέωσης ποσού 3,72 εκ ευρώ. Η αντιπολίτευση και το σωματείο εργαζομένων, έθεσαν το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έλαβε απόφαση για την μη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Στον έλεγχο νομιμότητας που πραγματοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κρίθηκε ότι η αρμοδιότητα για τους διαγωνισμούς έχει περάσει πλέον στις οικονομικές επιτροπές των δήμων και επομένως το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα για την εν λόγω απόφαση».
Οι υπουργοί ερωτώνται:
1. Έχει διενεργηθεί ο (υποχρεωτικός) έλεγχος νομιμότητας της συγκεκριμένης οικονομικής πράξης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του κριτηρίου κατακύρωσης (με δύο διαφορετικές αναρτήσεις), την κοστολόγηση του έργου, τις προδιαγραφές κλπ, καθώς και την πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω έργο και διαγωνισμό με πολύ μειωμένη δαπάνη;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι αρμόδιοι Υπουργοί και σε συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε να τεθούν ως προαπαιτούμενα οι βέλτιστες προδιαγραφές (smart cities) για την εκπόνηση και υλοποίηση έργων που αφορούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όσον αφορά τον φωτισμό των πόλεων;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να εξεταστεί από όλους τους αρμόδιους φορείς εάν στην προαναφερόμενη μελέτη για το έργο στη Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα υπάρχει κίνδυνος για «φωτογραφικού» χαρακτήρα διαδικασίες και προδιαγραφές;
4. Πως αξιολογούν επιστημονικά και τεχνολογικά οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ τις προδιαγραφές που ορίζει ο Δήμος στην εν λόγω μελέτη και το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης;
5. Γιατί ο Δήμος δεν προχωρά στην προμήθεια των φωτιστικών και τοποθέτηση από το προσωπικό του δήμου όπως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ηλεκτροφωτισμού έχουν προτείνει με κόστος 1,1 εκατ €;
6. Σε ποιους δήμους ανά την επικράτεια ιδιώτης μελετητής και τελικός ανάδοχος ταυτίζονται και πηγαίνουν ως «ζευγάρι «(πάρα πολύ χαμηλό κόστος μελέτης και υπερκοστολογημένη προμήθεια και εγκατάσταση) και πως τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος;
 
➡ Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
📎 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
1. Εσωτερικών
2. Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΜΑ: «Με αφορμή την ανάθεση από τη Διοίκηση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας του οδοφωτισμού σε ιδιώτες».
Η κυβέρνηση της ΝΔ, από την αρχή έδειξε τις προθέσεις της και έδωσε το στίγμα διακυβέρνησης που θα ακολουθούσε, γενικά, αλλά και ειδικότερα στον κρίσιμο τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης: με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων βαδίζει σταθερά προς ένα πλήρως συγκεντρωτικό και αντιδημοκρατικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων, που δίνει περιθώρια σε αδιαφανείς διαδικασίες και πελατειακές σχέσεις στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απίστευτη σπουδή και οπισθοδρομικές αντιλήψεις έσπευσε να «ξηλώσει» την απλή αναλογική του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», πριν καν εφαρμοστεί, όχι μόνο αλλάζοντας τον εκλογικό νόμο για την αυτοδιοίκηση αλλά αυξάνοντας διαρκώς τις αρμοδιότητες των Οικονομικών Επιτροπών και ακυρώνοντας τα Δημοτικά Συμβούλια, δηλαδή το σύνολο των εκπροσώπων των δημοτών σε κάθε δήμο. Αντιμεταρρύθμιση με πρόσχημα την «κυβερνησιμότητα», εξαφάνιση κάθε δυνατότητας για συγκλίσεις, συνεργασίες, συνθέσεις, από τις οποίες έχει απόλυτη ανάγκη η τοπική αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής στρατηγικής για την τοπική αυτοδιοίκηση, στόχευσε στην ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, της δημοκρατικής έκφρασης και της συμμετοχής των πολιτών, καθώς και σε ένα αποκεντρωμένο αναπτυξιακό πρότυπο αλλά και στην ενίσχυση των δομών ελέγχου και κοινωνικής λογοδοσίας.
Ως γνωστόν, η διοικητική εποπτεία, εκ μέρους του κεντρικού κράτους, αποτελεί το θεσμικό αντιστάθμισμα της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας που διαθέτουν οι ΟΤΑ, σύμφωνα με ρητή συνταγματική πρόβλεψη (άρθ. 102 παρ. 2,4). Έτσι, ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» προέβλεψε τη δημιουργία Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου έγκαιρου και αποτελεσματικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α, με την απεμπλοκή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την υπαγωγή τους απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και την στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες (Ελεγκτής Νομιμότητας με αυξημένα προσόντα και επιλογή από ΑΣΕΠ) και υποστήριξη από ειδικό και εξειδικευμένο Τμήμα Νομικών Συμβούλων. Η κυβέρνηση ΝΔ, όχι μόνο καθυστέρησε την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας, που είχε δρομολογήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ανακοίνωσε τη σύσταση (άλλης μίας) Ανεξάρτητης Αρχής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Συνολικά, η παρούσα κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη και ειδικότερα το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν επιδοθεί με τους νόμους 4623/2019, 4635/2019 και 4735/2020 σε ένα κρεσέντο μετατροπής των Δήμων σε κλειστά συστήματα οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων ώστε να προσομοιάζουν με Ανώνυμες Εταιρείες (βλ. Αναπτυξιακοί Οργανισμοί). Υπερεξουσίες στις Διοικήσεις και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού.
Η Διοίκηση της ΠΟΕ ΟΤΑ σε συνέντευξη τύπου για το επίμαχο άρθρο 178 που περιλαμβανόταν στο νόμο 4635/2019 σημείωνε μεταξύ άλλων τα εξής: […] Αύξηση δημοτικών τελών προς όφελος εργολάβων, απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και υποβάθμιση κρίσιμων για την καθημερινότητα του πολίτη υπηρεσιών θα είναι οι συνέπειες τυχόν εφαρμογής της διάταξης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση δίνει το «πράσινο φως» σε δημάρχους να παραχωρούν -χωρίς αιτιολόγηση- σε ιδιώτες υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και συντήρησης πρασίνου. Με δεδομένη την υφιστάμενη κατάσταση στα δημοτικά συμβούλια, «η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα σε δημάρχους με μικρές πλειοψηφίες, 5-7 συμβούλων, να ιδιωτικοποιήσουν τρεις σημαντικές δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς τεκμηρίωση[…].
Τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής της ΝΔ έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται, με χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα την περίπτωση του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας. Σύμφωνα με το από 24.06.2021 δημοσίευμα της εφημερίδας «Η ΑΥΓΗ», ο δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας αναθέτει έναντι 3,72 εκατ. ευρώ τον οδοφωτισμό σε ιδιώτες, εκμεταλλευόμενος μάλιστα την ισχνή πλειοψηφία που του παρέχουν οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις στην Οικονομική Επιτροπή, παραβλέποντας προκλητικά τόσο την πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας, που είναι τρεις φορές χαμηλότερου κόστους, όσο και την ευρύτατη αντίδραση του σωματείου των εργαζομένων του Δήμου και της αντιπολίτευσης στην πρόταση της δημοτικής αρχής. Ήδη, το σωματείο εργαζομένων του δήμου και σύσσωμη η αντιπολίτευση μαζί με δημότες πραγματοποίησαν δυναμική κινητοποίηση έξω από το δημαρχείο, προκειμένου να μην ληφθεί απόφαση γι’ αυτή τη σκανδαλώδη σύμβαση. Θα πρέπει να επισημανθεί δε, ότι το έργο για την τοποθέτηση λαμπτήρων τύπου LED είχε προταθεί από την προηγούμενη διοίκηση του δήμου με επικεφαλής τον κ. Άρη Βασιλόπουλο, το 2018, στην τιμή των 1,5 εκατ. ευρώ με την προϋπόθεση διενέργειας διαγωνισμού. Η διοίκηση Βούρου προέβη σε πολυετή ανάληψη υποχρέωσης ποσού 3,72 εκ ευρώ. Η αντιπολίτευση και το σωματείο εργαζομένων, έθεσαν το θέμα προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο έλαβε απόφαση για την μη υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Στον έλεγχο νομιμότητας που πραγματοποιήθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση κρίθηκε ότι η αρμοδιότητα για τους διαγωνισμούς έχει περάσει πλέον στις οικονομικές επιτροπές των δήμων και επομένως το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα για την εν λόγω απόφαση.
Επισημαίνεται ότι στις 22-3-21, ώρα 8:45 πμ, η Διοίκηση του Δήμου ανάρτησε στο διαδίκτυο έγγραφο με αρ. πρωτ: 5763/19-3-21 Α.Μ.:31/21 με τίτλο «ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ», ποσού 3.724.292,26€, δαπάνη που επιβαρύνει τον δήμο για τα επόμενα 9 χρόνια. Όμως μετά από λίγες ώρες και συγκεκριμένα στις 22-3-21, ώρα 20:24 η διοίκηση ακυρώνει αυτό το αίτημα, με την αιτιολογία ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ. Δυο μέρες μετά, στις 24-3-21, αναρτάται εκ νέου με τον ίδιο αρ. πρωτ: 5763/19-3-21 Α.Μ.:31/21 ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με το κριτήριο ανάθεσης να έχει αλλάξει ώστε να δικαιολογεί την αυξημένη προαναφερόμενη δαπάνη με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δε, η διοίκηση δεν προσκόμιζε, ως όφειλε, σε δημοτικό σύμβουλο της παράταξης «Δύναμη Πολιτών», την αναλυτική μελέτη και όλα τα σχετικά έγγραφα, με βάση τα όποια συντάχθηκε η τεχνική έκθεση, τα οποία επίσημα είχε αιτηθεί να λάβει θέτοντας ακόμη μεγαλύτερους προβληματισμούς για την σκοπιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα όλης της διαδικασίας.
Από την προαναφερόμενη μελέτη γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχουν επιλεχθεί και μάλιστα σε σχέση με το υπέρογκο ποσό που προβλέπεται, οι βέλτιστες σύγχρονες προδιαγραφές για την εξοικονόμηση πόρων, την ποιότητα φωτισμού, τη μείωση της φωτορύπανσης κλπ, αφήνοντας υπόνοιες για μια φωτογραφικού χαρακτήρα μελέτη, που πιθανόν οδηγεί σε συγκεκριμένο ανάδοχο και βυθίζοντας το δημόσιο συμφέρον σε βαθύ σκοτάδι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι προδιαγραφές για τη θεωρητική ισχύ παραπέμπουν ευθέως σε συγκεκριμένη τεχνολογία παραγωγής, ενώ αντίστοιχη τάση λειτουργίας δεν υπάρχει στην Ελλάδα, η διάρκεια ζωής των φωτοδιόδων LED αντί να είναι 100.000 ώρες ορίζεται γενικώς ότι πρέπει να είναι >50.000 ώρες στο τέλος των οποίων η ισχύς φωτεινότητας αυτών δεν θα έχει υποβαθμιστεί πλέον του 20% κατά LM80 (ΦΕΚ 4607/13.12.2019), δεν υπάρχει σαφής διατύπωση για την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί εκπομπών ρύπων και οικολογικού σχεδιασμού στο φωτισμό, αποκλείει πιο σύγχρονες διατάξεις, ενώ δεν ζητούνται πλήθος αναγκαίων διαπιστεύσεων, τεστ αναφοράς και πιστοποιήσεων, που απαιτούνται για την σύγχρονη υλοποίηση ενός έργου αντίστοιχης δαπάνης που θα σέβεται τα χρήματα των δημοτών.
Επειδή, πρωτίστως, οι υπηρεσίες των δήμων δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν.
Επειδή δεν πρέπει ένα παράκεντρο σύστημα εξουσίας να υποκαταστήσει τους δημοκρατικά εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους.
Επειδή για κάθε έργο που αφορά την ποιότητα ζωής των πολίτων πρέπει να εφαρμόζονται οι όσο το δυνατόν βέλτιστες πρακτικές και να ορίζονται οι αντίστοιχες προδιαγραφές.
Επειδή στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, που τιτλοφορείται «Αρχές εφαρμοζόμενες στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων», ρητώς περιλαμβάνεται και η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία αναλύεται στις κάτωθι επιμέρους αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: α) αρχή της οικονομικότητας (κόστος/όφελος), που προϋποθέτει ότι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών πολιτικών πρέπει να διατίθενται έγκαιρα, στην ενδεδειγμένη ποιότητα και ποσότητα, με την ελάχιστη δημοσιονομική επιβάρυνση και με τη χρήση μόνο των αναγκαίων διοικητικών πόρων, β) αρχή της αποδοτικότητας (κόστος/πλεονέκτημα), που προϋποθέτει την τήρηση της βέλτιστης δυνατής σχέσης μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων, δηλαδή, η διαχείριση είναι αποδοτική αν τα μέσα που έχουν ήδη επιλεγεί εφαρμόζονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο και γ) αρχή της αποτελεσματικότητας (κόστος/αποτελεσματικότητα), που ελέγχει την επίτευξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν εκ των προτέρων οριστεί.
Επειδή ο έλεγχος νομιμότητας των οικονομικών πράξεων των ΟΤΑ, στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας, όταν πρόκειται για ανάθεση έργων, οφείλει να εξετάζει την τήρηση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις με απώτερο σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Έχει διενεργηθεί ο (υποχρεωτικός) έλεγχος νομιμότητας της συγκεκριμένης οικονομικής πράξης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή του κριτηρίου κατακύρωσης (με δύο διαφορετικές αναρτήσεις), την κοστολόγηση του έργου, τις προδιαγραφές κλπ, καθώς και την πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου για το εν λόγω έργο και διαγωνισμό με πολύ μειωμένη δαπάνη;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι αρμόδιοι Υπουργοί και σε συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, ώστε να τεθούν ως προαπαιτούμενα οι βέλτιστες προδιαγραφές (smart cities) για την εκπόνηση και υλοποίηση έργων που αφορούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όσον αφορά τον φωτισμό των πόλεων;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να εξεταστεί από όλους τους αρμόδιους φορείς εάν στην προαναφερόμενη μελέτη για το έργο στη Ν. Φιλαδέλφεια – Ν. Χαλκηδόνα υπάρχει κίνδυνος για «φωτογραφικού» χαρακτήρα διαδικασίες και προδιαγραφές;
4. Πως αξιολογούν επιστημονικά και τεχνολογικά οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ τις προδιαγραφές που ορίζει ο Δήμος στην εν λόγω μελέτη και το κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης;
5. Γιατί ο Δήμος δεν προχωρά στην προμήθεια των φωτιστικών και τοποθέτηση από το προσωπικό του δήμου όπως οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ηλεκτροφωτισμού έχουν προτείνει με κόστος 1,1 εκατ €;
6. Σε ποιους δήμους ανά την επικράτεια ιδιώτης μελετητής και τελικός ανάδοχος ταυτίζονται και πηγαίνουν ως «ζευγάρι «(πάρα πολύ χαμηλό κόστος μελέτης και υπερκοστολογημένη προμήθεια και εγκατάσταση) και πως τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η προστασία του δημοσίου συμφέροντος;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Αβραμάκης Λευτέρης
Αναγνωστοπούλου Αθανασία(Σία)
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νίκος
Κατρούγκαλος Γιώργος
Καφαντάρη Χαρά
Μάλαμα Κυριακή
Πούλου Γιώτα
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Τσακαλώτος Ευκλείδης
Φίλης Νίκος
Χαρίτσης Αλέξανδρος
Χρηστίδου Ραλλία