Χθες στην Πάτρα, σε μια ουσιαστική συζήτηση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην ανοικτή εκδήλωση της «Ώρα Πατρών» στο Θεατράκι στη Μαρίνα, με τη συμμετοχή και αυτοδιοικητικών στελεχών που εμπλούτισαν τη συζήτηση με την εμπειρία και τις εκτιμήσεις τους. Στο επίκεντρο, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αναπτυξιακές προοπτικές της.