Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

▶ Ακατανόητες και επικίνδυνες εξαιρέσεις από ελέγχους και self tests στην κοινωφελή εργασία
 
📍Δήλωση | 13/5/2021
 
📎 Άλλη μια απαράδεκτη, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και ακατανόητη παράλειψη της κυβέρνησης αναδεικνύεται από την καταγγελία του Προέδρου της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια δωρεάν self tests για 36.500 εργαζόμενους, που απασχολούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα: Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια και Ασφαλιστικά Ταμεία. Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η Ομοσπονδία, και για όσους εξακολουθούν να εργάζονται στο πλαίσιο της κοινωφελούς, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
Και όχι μόνο αυτό αλλά όσοι από τους εργαζόμενους σε πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας νόσησαν από κορωνοϊό και αναγκαστικά έλειψαν από τα καθήκοντά τους ή ερχόμενοι σε επαφή με διαγνωσμένο κρούσμα τέθηκαν σε υποχρεωτική καραντίνα, υπέστησαν και αδικαιολόγητες οικονομικές απώλειες αφού μειώθηκε αναλογικά ο μισθός τους για τις ημέρες αυτές.
Έχουμε επανειλημμένα τονίσει την αδήριτη και επιτακτική ανάγκη για μαζικούς διαγνωστικούς ελέγχους από αρμόδια κλιμάκια του ΕΟΔΥ στους χώρους εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω διασπορά ενόσω ακόμα τα ποσοστά εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά για να επιτευχθεί το επιθυμητό και απαραίτητο τείχος ανοσίας και ενώ ακόμα το δημόσιο σύστημα Υγείας πιέζεται ενώ επανεκκινούν οικονομικές δραστηριότητες και ανοίγει και ο τουρισμός.
Η κυβέρνηση επέλεξε την «αυτορρύθμιση» μέσω των self tests αλλά ακόμα και στο πλαίσιο αυτής της μη ασφαλούς επιλογής δεν φρόντισε να συμπεριλάβει κρίσιμες πληθυσμιακές ομάδες, όπως αυτή των εργαζόμενων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Συμπεριλαμβάνοντας τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην κατηγορία των εργαζομένων που υποχρεούνται σε αυτοέλεγχο COVID προκειμένου να προσέρχονται στην υπηρεσία τους και παραλείποντας τους εργαζόμενους στους ίδιους χώρους εργασίας που απασχολούνται μέσω της κοινωφελούς εργασίας είναι προφανές ότι η διενέργεια self test καθίσταται αναποτελεσματική για την προστασία της δημόσιας υγείας. Από την άλλη πλευρά, η εξαίρεση αυτής της κατηγορίας εργαζομένων από τους δικαιούχους δωρεάν self tests, καθώς και η περικοπή μισθού σε περίπτωση που νοσήσουν ή τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα, συνιστά μη νόμιμη και αδικαιολόγητη εις βάρος τους διάκριση.
Η εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση πολιτική διάκρισης εις βάρος εργαζομένων είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα συνιστά πλέον άμεσο κίνδυνο για την δημόσια υγεία και τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.
Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει άμεσα σοβαρά μέτρα με τη διενέργεια μαζικών διαγνωστικών ελέγχων από τον ΕΟΔΥ στους χώρους εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμπεριλάβει τους εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους δικαιούχους δωρεάν προμήθειας self tests, αποκλειστικά και μόνο με τη μορφή επικουρικού χαρακτήρα μέτρου και να προβεί άμεσα στην αποκατάσταση των αδικαιολόγητων μισθολογικών περικοπών, λόγω νόσησης ή καραντίνας, που υπέστησαν οι εργαζόμενοι αυτοί.