Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

 
▶ Πλήγμα για τα συμφέροντα του Δημοσίου η απεμπόληση των δικαιωμάτων του στη διοίκηση του Ομίλου ΕΛΠΕ ΑΕ – Καταργείται η συμμετοχή των εργαζομένων
 
📌 Η Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσα σήμερα στη Βουλή, προς τον υπουργό Οικονομικών, για τις τελευταίες εξελίξεις στα Ελληνικά Πετρέλαια:
 
📎 ΘΕΜΑ: «Κίνδυνος για το μέλλον του Ομίλου εταιρειών «ΕΛΠΕ Α.Ε.» – Απεμπόληση δικαιωμάτων του Δημοσίου και των εργαζομένων στη διοίκηση».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε έκτακτη συνεδρίασή του στις 29/4/2021 (Μ. Πέμπτη), το Δ.Σ. εισηγήθηκε σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ομίλου Εταιρειών «ΕΛΠΕ Α.Ε.» δια της τροποποίησης πληθώρας άρθρων του Καταστατικού, με στόχο τη σύσταση Εταιρείας Συμμετοχών (Holding) και με έδρα εκτός Ελλάδας, κάτω από την οποία θα λειτουργούν όλες οι θυγατρικές εταιρείες (ΕΚΟ, ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ΑΠΕ κ.λπ.) και η οποία θα αναλάβει την προμήθεια αργού πετρελαίου, την εμπορία (trading) και τη χρηματοδότηση των θυγατρικών εταιρειών.
Στα άρθρα του Καταστατικού που τροποποιούνται συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 20, που αφορά τη σύνθεση του ΔΣ, σχετικά με το οποίο το ΔΣ εισηγείται την εκλογή του συνόλου των μελών από την Γενική Συνέλευση, την κατάργηση της συμμετοχής των εργαζομένων στο ΔΣ (με δύο μέλη) και την συνεπεία αυτού μείωση του αριθμού των μελών από 13 σε 11, με επίκληση των διατάξεων του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση (ν. 4706/2020). Ως γνωστόν, βάσει της συμφωνίας των μετόχων από το 2003, το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ (7 μέλη), ο μέτοχος «Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A» διορίζει 2 μέλη, 2 μέλη εκλέγονται από τους εργαζόμενους και 2, που εκπροσωπούν τη μειοψηφία, από την Ειδική Συνέλευση των μετόχων.
 
Επειδή ο Όμιλος Εταιρειών «ΕΛΠΕ Α.Ε.» αποτελεί στρατηγικής και γεωστρατηγικής σημασίας ενεργειακό φορέα, με σημαντική επιρροή όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και ισχυρό «παίκτη» στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης.
Επειδή η επίκληση του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση (ν. 4706/2020) για την κατάργηση του διορισμού της πλειοψηφίας των μελών του ΔΣ από το Ελληνικό Δημόσιο, που συνιστά απεμπόληση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, καθώς και της συμμετοχής των εργαζομένων στη Διοίκηση είναι καταφανώς προσχηματική.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στη διοίκηση του Ομίλου εταιρειών «ΕΛΠΕ Α.Ε.»;
2. Ποιο είναι το στρατηγικό πλάνο για τα «ΕΛΠΕ Α.Ε»;