Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: «Για την υγεία, ασφάλεια και αναβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων εργαζομένων (οδηγών δικύκλου) στη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων»
Από την εκδήλωση της πανδημίας και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό αυτής σε πρώτη φάση, αναδείχθηκε ακόμη πιο έντονα στην κοινωνία η προσφορά των εργαζόμενων (οδηγών δικύκλου) στον κλάδο των μεταφορών. Πλήθος οικονομικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων, ουσιαστικά, έγινε κατορθωτό να υλοποιηθούν στον χρόνο που απαιτούνταν, με ασφάλεια και χωρίς να αποκλειστούν συμπολίτες μας από την κάλυψη βασικών αναγκών λόγω της εργασίας των εργαζομένων στον εν λόγω κλάδο.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η ενίσχυση των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειάς τους, συνιστά κορυφαίο ζήτημα και πριν την εκδήλωση της πανδημίας.
Προς απόδειξη των παραπάνω η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση όντας στη διακυβέρνηση της χώρας είχε προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να τεθούν οι βάσεις για την προώθηση αυτών των στόχων.
Αρχικά με την εγκύκλιο 67315/3178/18.12.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα «Προστασία των εργαζομένων στη μεταφορά & διανομή προϊόντων με δίκυκλο» παρέχονταν σαφείς οδηγίες στους εργοδότες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων τους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο, ενώ, παράλληλα, τέθηκαν στόχοι για στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων από κοινού από τη ΔΥΑΕ και την Επιθεώρηση ΑΥΕ του ΣΕΠΕ. Συνεπικουρικά, με την ερμηνευτική διάταξη του άρθρου 212 του Νόμου 4512/18 αποσαφηνίστηκε η υποχρέωση του εργοδότη να αποκαθιστά και την υλική βλάβη του εργαζόμενου σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος όταν αποδεικνύεται δόλος όχι μόνο ως προς το ατύχημα καθ’ αυτό αλλά και ως προς τη μη τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας της εργασίας.
Στη συνέχεια, με τα άρθρα 55 και 56 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/17-5-2019) προβλέφθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για την καταχώριση οχημάτων για τη μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων. Ενδεικτικά, προβλέφθηκε ότι […] όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, ο εργοδότης αναγγέλλει στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Ο εργοδότης εφοδιάζει με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας τους εργαζόμενους που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, όταν οι εργαζόμενοι της παραγράφου 1 χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής τους ιδιοκτησίας, νομής ή κατοχής, ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.[…]
Με την αριθ. 29613/1754/2-7-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι η πρόσθετη αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, τουλάχιστον ίσης µε το 15% του κατώτατου μισθού, εφόσον το όχημα είναι ιδιοκτησίας του εργαζόμενου, καταβάλλεται αποκλειστικά για την κατ’ ελάχιστον κάλυψη των αναγκών συντήρησης και χρήσης του οχήματος (ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας επισκευές κ.λπ.), οπότε σαφώς δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τα έξοδα κίνησης του οχήματος (αγορά καυσίμων, πληρωμή διοδίων κλπ.) ή άλλα ποσά.
Έχοντας περάσει αρκετός χρόνος από την θέσπιση των παραπάνω και καθώς εργαζόμενοι στους εν λόγω κλάδους προχωρούν σε απεργιακές-αγωνιστικές κινητοποιήσεις και αυτές τις ημέρες, με βασικό αίτημα την καθολική εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό για να υπερασπιστεί τη νομιμότητα και τα εργασιακά δικαιώματα. Για να μπουν κανόνες με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα σε έναν κλάδο που πρωταγωνίστησε προκειμένου, να μπορεί να τηρηθεί το lockdown στην πράξη με ασφάλεια, την ίδια ώρα μάλιστα, που η ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης ήταν συνεχώς αυξανόμενη.
Επειδή η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες έννοιες.
Επειδή η κείμενη νομοθεσία αποτελεί σημείο αναφοράς για τις εργατικές διεκδικήσεις.
Επειδή η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει την προστασία της δημόσιας υγείας και όχι να προβαίνει μόνο σε συστάσεις προς τους πολίτες.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την πλήρη εφαρμογή όλων των προαναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων και εγκυκλίων;
2. Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί και πόσες κυρώσεις έχουν επιβληθεί βασιζόμενες στη κείμενη νομοθεσία από τα αρμόδια όργανα, ήτοι τους Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και τους Ειδικούς Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΣΕΠΕ;
3. Έχει εκπονήσει το ΣΕΠΕ επιχειρησιακό σχέδιο για την εφαρμογή των παραπάνω ή τυχόν το έχει επικαιροποιήσει λόγω πανδημίας και εάν ναι έχει υλοποιηθεί ή υλοποιείται;
4. Πόσες καταγγελίες έχουν καταγραφεί για τη μη συμμόρφωση εργοδοτών στην κείμενη νομοθεσία;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Αβραμάκης Λευτέρης
Αγαθοπούλου Ειρήνη Ελένη
Αθανασίου Αθανάσιος(Νάσος)
Αποστόλου Βαγγέλης
Αυγέρη Δώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος –Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτρης
Γιαννούλης Χρήστος
Ελευθεριάδου Σουλτάνα
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσείν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπάρκας Κώστας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαηλιού Γιώργος
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Πάνος
Σκούφα Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νίκος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Φίλης Νικόλαος
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χαρίτσης Αλέξης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός Γεώργιος