Πάνος Σκουρλέτης | Στέλεχος Νέας Αριστεράς, πρώην Υπουργός

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
1. Υγείας, κ. Β. Κικίλια
2. Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο
3. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωαν. Βρούτση.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».

Η πανδημία της λοίμωξης του κορωνοϊού (COVID-19) έχει δραματικές επιπτώσεις στη ζωή του κοινωνικού συνόλου. Εντούτοις, σύμφωνα με τους ειδικούς, ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει λαμβάνεται συνεχώς για τις ομάδες του πληθυσμού, που κινδυνεύουν περισσότερο από την λοίμωξη του συγκεκριμένου ιού.

Στο πλαίσιο αυτό η Κυβέρνηση, με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020), προέβλεψε μέτρα διευκόλυνσης (ειδική άδεια) για τους υπαλλήλους που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή υπάλληλοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση) παρέχοντας ταυτόχρονα εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας να επεκτείνουν με κοινή απόφασή τους την ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.
Στη συνέχεια, εκδόθηκαν:
Α) η με αρ. .ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».
Β) η με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».
Γ) η με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19».

Ως προς τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στο άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (που κυρώθηκε με τον ν. 4862/2020) προβλέφθηκε ότι ο εργοδότης με απόφασή του μπορεί να καθορίσει την εξ αποστάσεως εργασία χωρίς πρόβλεψη περαιτέρω κριτηρίων.

Νωπή παραμένει η αλγεινή εντύπωση που προκάλεσε εν μέσω γενικής καραντίνας, η δεύτερη από τις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις (με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 ΚΥΑ), με την οποία θεσμοθετήθηκε ένα απαράδεκτο, στερούμενο επιστημονικής εγκυρότητας και παντελώς αδικαιολόγητο οριζόντιο ηλικιακό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο κατατάσσονταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου οι πάσχοντες από μια σειρά σοβαρών νοσημάτων εφόσον ήταν άτομα ηλικίας άνω των 45 ετών, ενώ δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για ασθενείς με τα ίδια νοσήματα ηλικίας κάτω των 45 ετών.
Το εν λόγω κριτήριο καταργήθηκε μόλις τρεις μέρες μετά τη δημοσίευσή της με νέα ΚΥΑ (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020).

Φτάνοντας στο τέλος της θερινής περιόδου και ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι ανησυχητικά, με το άρθρο όγδοο της από 22/8/2020 ΠΝΠ προβλέφθηκε ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας μετά από αίτημά τους, το οποίο ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, σε περίπτωση δε, που αυτό δεν είναι εφικτό προβλέφθηκε η εργασία «back office» (χωρίς επαφή με το κοινό) και αν και αυτό δεν είναι εφικτό η αναστολή της σύμβασης εργασίας ως ύστατο μέτρο προστασίας. Με την υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά για την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης.

Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446 για τον «Καθορισμό ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» ως προς τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και αρ. 37095/1436/17-9-2020 για τον καθορισμό της έννοιας ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID – 19, καθώς και των απαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου όγδοου της από 22.08.2020 ΠΝΠ, η Κυβέρνηση προχώρησε σε δραστικό περιορισμό των ομάδων του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται ως αυξημένου κινδύνου.
Με τις Αποφάσεις αυτές οι Υπουργοί, επικαλούμενοι σχετικές εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, περιόρισαν δραστικά τις ομάδες του πληθυσμού με υποκείμενα νοσήματα που έως την 17η Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζονταν ως υψηλού κινδύνου. Ορίστηκαν νέες ομάδες ενδιάμεσου κινδύνου και νέες ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι υπαγόμενοι στις οποίες θα πρέπει να πάσχουν συνδυαστικά από δύο ή περισσότερα υποκείμενα νοσήματα, κάθε ένα από τα οποία αρκούσε έως πρότινος από μόνο του για την υπαγωγή στην ομάδα αυξημένου κινδύνου.
Ενδεικτικά παραθέτουμε μέρος της υπ.αρ.πρωτ. 507/22.09.2020 επιστολής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) προς τα συναρμόδια Υπουργεία όπου αναφέρεται ότι […] Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά την τροποποίηση του νεότερου ΦΕΚ 4011 Β’/18.9.2020 με την ένταξη όλων των ατόμων που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη στις ομάδες αυξημένου κινδύνου βάσει ιατρικής γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού και πρόβλεψη για λήψη μέτρων σε όσους συνοικούν με πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη και αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο βάσει της γνωμάτευσης του θεράποντα ιατρού. Στην περίπτωση των πασχόντων θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως σε όσους υπαλλήλους είναι εφικτό αυτό από τη φύση της εργασίας τους, ενώ σε όσους αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, να δίνεται το δικαίωμα ειδικής άδειας. Στην περίπτωση όσων εργαζομένων συνοικούν με πάσχοντα από Σακχαρώδη Διαβήτη που αντιμετωπίζει αυξημένο κίνδυνο νόσησης, να δίνεται η δυνατότητα για εργασία back office ώστε να αποφεύγεται η επαφή με το κοινό.[…]

Η επιδημία, πλέον, στην χώρα μας έχει ακολουθήσει αρνητική πορεία, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ήδη από το τέλος της θερινής περιόδου αλματώδης αύξηση των κρουσμάτων, ενώ ο αριθμός των νοσηλευόμενων για COVID-19 έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες και σημειώνεται εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση των διασωληνωμένων ασθενών αντίστοιχα. Οι αρμόδιες αρχές, τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις,
ανέτοιμοι να προετοιμαστούν για την επιστροφή των πολιτών στα αστικά κέντρα μετά τις θερινές διακοπές και το άνοιγμα των σχολείων (σημαντικές ελλείψεις στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, καθώς και έλλειψη στοιχειώδους επικοινωνίας, συνεργασίας και ελέγχου, που αναδείχθηκαν μεταξύ των συναρμόδιων φορέων κατά την τρέχουσα διαδικασία προμήθειας μασκών για τους μαθητές, με τελικώς άκρως ακατάλληλες και επικίνδυνες μάσκες, που δυναμίτισαν την έναρξη της σχολικής χρονιάς) προχωρούν στην λήψη μέτρων κλιμακούμενης αυστηρότητας, ενώ σύμφωνα με δημόσιες δηλώσεις μελών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού/COVID -19 η επιβολή νέων lock down είναι πιθανό επόμενο μέτρο.
Ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο διάγγελμα του «φόρτωσε» ουσιαστικά την ευθύνη για τη μη περαιτέρω διασπορά του ιού στους πολίτες αλλά σημείωσε ότι ιδιαίτερα πρέπει να προστατεύσουμε τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Η εφαρμοζόμενη όμως πολιτική, με τις νέες προβλέψεις για τις ευπαθείς ομάδες, οδηγούν στα ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα αποδεικνύοντας την αντίφαση των όσων λέει και πράττει η κυβέρνηση.

Έτσι, η κοινωνία στο σύνολό της λαμβάνει διφορούμενα μηνύματα από την Πολιτεία και καλείται να συμμορφωθεί σε σειρά δύσκολων, αλλά αναγκαίων μέτρων. Όπως προαναφέρθηκε η κυβέρνηση εξακολουθεί να μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες ενώ οι ευθύνες της για την διαμορφούμενη κατάσταση είναι τραγικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο συνωστισμός που παρατηρείται στα μέσα μαζικής μεταφοράς εδώ και αρκετούς μήνες και η προβληματική συχνότητα των δρομολογίων.

Δεδομένων των παραπάνω, όσοι εργαζόμενοι από 18 Σεπτεμβρίου δεν υπάγονται πλέον στις ομάδες αυξημένου κινδύνου εκτίθενται καθημερινά σε επικίνδυνο συγχρωτισμό στα μέσα μαζικής μεταφορά,ς μεταβαίνοντας στην εργασία τους και παρά τα όποια μέτρα προστασίας κινδυνεύουν πλέον και μέσα στους χώρους εργασίας, λειτουργώντας έτσι αναγκαστικά υπό καθεστώς ψυχολογικής πίεσης και συνεχούς φόβου για την υγεία τους.

Επειδή η μη επαρκής προστασία για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID 19 συνεπάγεται αυτόματα και κίνδυνο για τη ζωή τους.

• Επειδή το νομικό πλαίσιο για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου διαμορφώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από την κυβέρνηση και παραμένει έως σήμερα ανεπαρκές.

• Επειδή η πρόσφατη έξαρση της πανδημίας στην χώρα μας καταδεικνύει την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού της κυβέρνησης, αλλά και τα αποτελέσματα των πιέσεων της πολιτικής ηγεσίας προς τον επιστημονικό κόσμο.

• Επειδή η επικοινωνιακή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την κυβέρνηση περιλαμβάνει διαζευκτικές πλάνες εκβιάζοντας τους πολίτες με το φαύλο δίλημμα «οικονομία ή υγεία»

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Με βάση ποια νεότερα επιστημονικά δεδομένα περιορίστηκαν δραστικά οι ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 όπως είχαν οριστεί με την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση;
Γιατί ορίστηκαν τώρα νέες ομάδες ενδιάμεσου κινδύνου και ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι υπαγόμενοι στις οποίες θα πρέπει να πάσχουν συνδυαστικά από δύο ή περισσότερα υποκείμενα νοσήματα, κάθε ένα από τα οποία αρκούσε έως πρότινος από μόνο του για την υπαγωγή στην ομάδα αυξημένου κινδύνου;

2. Εν μέσω σοβαρής επιδείνωσης όλων των επιδημιολογικών δεδομένων προτίθενται οι Υπουργοί να επαναφέρουν την δυνατότητα ειδικής άδειας απουσίας και τηλεργασίας σε όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου, όπως ίσχυε έως 17-09-2020 και που για να χαρακτηρίζονται πλέον ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου θα πρέπει να πάσχουν συνδυαστικά από δύο ή περισσότερα υποκείμενα νοσήματα; Γιατί με τις νέες ΚΥΑ δίδεται η δυνατότητα για τηλεργασία σε ευπαθείς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κατατάσσοντας τους σε ομάδες ενδιάμεσου κινδύνου, αλλά ταυτόχρονα αφαιρείται η δυνατότητα για τηλεργασία από τις ίδιες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου, οι οποίοι δεν χαρακτηρίζονται πλέον καν ευπαθείς;

3. Σε ποιες περαιτέρω ενέργειες θα προβούν οι αρμόδιοι Υπουργοί, ώστε να προστατευθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού, δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, που ανήκουν σε ομάδες ευπαθείς/αυξημένου ή ενδιάμεσου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19, για όσο διάστημα διαρκεί η υγειονομική κρίση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Σκουρλέτης Παναγιώτης(Πάνος)
Αγαθοπούλου Ειρήνη -Ελένη
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αποστόλου Βαγγέλης
Αυλωνίτης Αλέξανδρος -Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Ζαχαριάδης Κώστας
Ηγουμενίδης Νίκος
Θραψανιώτης Μανόλης
Καλαματιανός Διονύσης
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Νίνα
Κατρούγκαλος Γιώργος
Κάτσης Μάριος
Καφαντάρη Χαρά
Λάππας Σπύρος
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χάρης
Μάρκου Κώστας
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κώστας
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαδόπουλος Σάκης
Πέρκα Θεοπίστη
Πούλου Γιώτα
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκούφα Μπέττυ
Τζούφη Μερόππη
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μίλτος
Χρηστίδου Ραλλία