skourletis_presvis_palaistinis_1
105833566_817974001942962_2991468518585087961_o
105478090_816646008742428_903183479304724793_n
enimerwsi_syntagma_18062020
amaliada_12062020
nea_ionia_11062020
ÐÉÊÅÔÏÖÏÑÉÁ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÌÅÑÉÊÁÍÉÊÇ ÐÑÅÓÂÅÉÁ ÌÅ ÁÖÏÑÌÇ ÔÇÍ ÄÏËÏÖÏÍÉÁ ÔÏÕ ÔÆÏÑÔÆ ÖËÏÉÍÔ (EUROKINISSI/ ÌÉ×ÁËÇÓ ÊÁÑÁÃÉÁÍÍÇÓ)
peiraias_09062020